Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego Archiwum.czasomierzyk.pl


Polityka Prywatności to miejsce, w którym możesz dowiedzieć się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu i zakresie oraz jak długo będą przetwarzane. Dowiesz się także, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane oraz poznasz swoje uprawnienia w związki z ich przetwarzaniem.

Dział Polityka Prywatności dostosowaliśmy na potrzeby Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wchodzącego w życie 25 maja 2018 r., zwanych w skrócie „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SUPERFIRMA Paulina Kubiak z siedzibą w Jaszkowej Górnej 26b, 57-300 Kłodzko, zarejestrowana w CEIDG pod numerami: NIP
8831858847, REGON 368311893.


Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?
Napisz do naszego Biura Obsługi Klienta, adres e-mail: archiv.cm@gmail.com
Możesz także użyć poczty tradycyjnej i przesłać korespondencję na adres: SUPERFIRMA Paulina Kubiak, Jaszkowa Górna 26b, 57-300 Kłodzko.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane, gdyż są potrzebne do zrealizowania spraw związanych z prezentacją wyników zawodów sportowych, w tym do:

 • prezentacji wyników
 • prowadzenia korespondencji i kontaktowania się z Tobą (np. celem zarządzania danymi osobowymi - edycja lub usunięcie).


Komu udostępniamy Twoje dane?
Dane mogą być także przekazywane podmiotom trzecim w związku z obsługą zawodów sportowych, są to przede wszystkim organizatorzy zawodów (dane nie zostaną udostępnione innym organizatorom zawodów niż tym, którzy organizują daną imprezę sportową), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, to jest partnerom świadczącym:

 • usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze);

Z uwagi na charakter obsługiwanych imprez (zawody sportowe) koniecznym może się okazać opublikowanie listy wyników - zatem niektóre Twoje dane mogą być widoczne publicznie tj. imię, nazwisko, rok urodzenia lub kategoria wiekowa, miejscowość, klub, numer startowy, uzyskany rezultat.

 

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami 
i nadużyciami.

Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sprawdzenia czy działania prowadzone na naszej stronie nie są wykonywane przez roboty. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podawanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z nich są niezbędne do wzięcia udziału w zawodach i prawidłowego świadczenia naszych usług.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Z uwagi na potrzeby zapewnienia archiwum wyników zawodów sportowych, Twoje dane planujemy przechowywać do czasu 31 października 2023 roku, dnia w którym planujemy wyłączyć archiwum wyników. Wtedy dane zostaną całkowicie usunięte.


Jakie są moje prawa?

W związku z tym, że przekazujesz nam swoje dane osobowe, możesz od nas egzekwować:

 • możesz uzyskać od nas informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz w jakim celu je przetwarzamy, jakie kategorie Twoich danych posiadamy oraz jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowany przez nas okres przechowywania Twoich danych;
 • masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 • masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa;
 • masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Bezpieczeństwo danych
Informujemy, iż ochrona danych osobowych w naszym serwisie jest dla nas sprawą niezwykle ważną, dlatego deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poufność wszelkich udostępnionych nam danych osobowych.
W celu zabezpieczenia danych osób korzystających z naszej strony, stosujemy protokół szyfrowania SSL na każdej podstronie.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Pliki cookies i adresy IP
Gdy klient korzysta z naszej strony internetowej stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować pliki cookie lub podobne technologie umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Technologie te wykorzystujemy na potrzeby funkcjonowania usług dostępnych w naszym serwisie.
Dokonywanie zapisów internetowych poprzez naszą stronę wymaga korzystania z plików cookie sesyjnych i stałych. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osobę korzystającą z serwisu, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.
Używane przez nas pliki cookies możemy rozróżnić ze względu na pochodzenie na:

 • cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;
 • cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics)

Celem zabezpieczenia się przez niepożądanymi usługami internetowym skanującymi strony internetowe automatycznie, gromadzimy adresy IP, z których odwiedzana jest nasza strona.

Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies i może przetwarzać Twoje dane osobowe (w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zwanych w skrócie RODO). Dowiedz się więcej o naszej Polityce Prywatności klikając tutaj.

Zgadzam się na zapisywanie na moim komputerze cookies pochodzących z tej strony.